• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/dilbilimciyamanarikan

Takvim
Site Haritası
Yaman Arıkan
info@yamanarikan.com
İşe Nereden Başlamalıyız?
24/08/2014
Ey îmân edenler! Siz kendinize bakın. Eğer siz doğru yolda iseniz, 
sapıtanlar size zarâr veremez (Mâide Sûresi, âyet: 105). 

Tabîbin, hastayı tedâvî edebilmesinin birinci ve olmazsa olmaz şartı, “râhatsızlığın doğru teşhîsi”dir. Eğer hastalık doğru olarak tesbit edilemediyse yâni doğru teşhîs konamadıysa, tedâvî de tesâdüflere veya deneme-yanılma metodlarını tatbîk etmeğe kalır… 

Çok çeşitli parçalardan meydana gelen ve bir ârızadan dolayı işlemez durumda kalan bir âlete yeniden işlerlik kazandırabilmek için, önce sistemdeki ârızanın tesbit edilmesi gerekir. Ârızanın, sistemin hangi parçasında bulunduğu tesbit edilmedikçe ta’mir mümkün olmaz. Ta’mir mümkün olmayınca da âlete yeniden işlerlik kazandırılamaz. 

Bugün, Türk Milleti’nin hayât akışı ârızalıdır, tıkalıdır. Bunu farklı bir ifâde ile dillendirmek istersek şöyle de diyebiliriz: 
- Türk Milleti’nin hayât akışı, tehlikeli mecrâlarda devam etmekde ve hızla daha da tehlikeli mecrâlara doğru sürüklenmektedir… 

O halde, Türk’ün evlâdlarının, bu tehlikeli gidişi derhal önlemeleri gerekir. Fakat, kâinât çapındaki bu muazzam mesele, öyle basit ve gelişigüzel hareketlerle halledilemez. Önce, meselenin mâhiyeti çıplak olarak ortaya konmalı, ârızalar tesbit edilmeli, sonra da tedâvîye - veya ta’mire - geçilmelidir. Eğer doğru teşhîsler konmaz ve doğru tesbîtler yapılmazsa, Türklüğün, içine düşürüldüğü tehlikeli mecrâlardaki sürüklenişi durdurulamaz. Kanâatimizce, önce kendimize şu soruyu sormalıyız: 

- İŞE NEREDEN BAŞLAMALIYIZ? 
Bu sorunun, bizi çözüme götürecek doğru ve muhteşem cevâbını, başlık altına aldığımız ilâhî kelâm veriyor: 
- Ey îmân edenler! Siz kendinize bakın. Eğer siz doğru yolda iseniz, sapıtanlar size zarâr veremez (Mâide Sûresi, âyet: 105). 

Âyetin, “Siz kendinize bakın!” şeklindeki ifâdesinin Türkçe’mizdeki esas karşılığı şöyledir: 
- Siz önce kendiniz adam olun!... 
Şimdi şöyle bir düşünelim: 

- Türkiye’yi ve Türklüğü bugünkü duruma getirenlerin nüfûsdaki nisbetleri acaba yüzde kaçdır? Herhalde yüzde üçü beşi geçmez. Bu ne demekdir? “Geri kalan kaahir ekseriyet adam olmamış” demekdir. Eğer bu ezici çoğunluk adam olmuş olsaydı, üç-beş dönme-devşirme torunu, din-îmân-mukaddesât simsârı üç-beş Türkiye’li, koca Türk devletinin imkânlarını ele geçirebilir ve bu imkânları Türk Milleti ve Türklük aleyhine kullanabilir miydi? Sâdece bir canlı örneği hatırlayalım. Bugün, niçin Türk Milleti’nin millî menfaatlerinin yanında olan bir televizyonumuz yok. Bu kadar mı âciziz? Eğer bu kadar âcizsek, kâinât çapında bir da’vânın adamları olduğumuzu iddiâ etmeğe ne hakkımız var? Gerçek şu ki,

Türk Milleti’nin millî menfaatlerinin yanında olacak bir televizyonun bulunmayışının sebebi ne mâlî-maddî âcizlik, ne de bilgi-teknik âcizliği. Sâdece ve sâdece adam olmayışlık. Türkçe’mizde güzel bir söz vardır, “Kişi kendi kusûrunu bilmek gibi irfân olmaz” der. Türklüğün kâinât çapındaki da’vâsının erleri olduğumuzu iddiâ eden bizler, lûtfen dönelim, bir kerre kendimize bakalım… 


1127 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Milli Ölçülerimiz - 24/08/2014
• Milletin efendisi ona hizmet edendir. - Hadis -
Katliâm - 24/08/2014
Şu insanoğlu; fıtratı itibariyle rahata, kolaylığa, hiç terleyip yorulmadan kazanmağa ve hiç zahmete katlanmadan ömür sürmeye ne de düşkündür..
Kur'ân Nedir ? (5) - 24/08/2014
Bugünün müslüman topluluklarının Kur'ân denince ne anladıklarını ve tatbikattaki durumun ne olduğunu kısaca gözden geçirmekte fayda vardır.
Yeni Fetihlere Doğru - 24/08/2014
Fetihlerin en başta geleni millî benliğimize, yani kendi öz varlığımıza dönüş fethidir.
Kur'ân Nedir ? (1) - 24/08/2014
Bugünün müslüman topluluklarının Kur'ân denince ne anladıklarını ve tatbikattaki durumun ne olduğunu kısaca gözden geçirmekte fayda vardır.
Güç Kaynaklarımız - 24/08/2014
Her milletin, mâddi ve ma'nevi olmak üzere birtakım kuvvet kaynakları vardır.
Neden Helva Yapamıyoruz? - 24/08/2014
Un hazır, şeker hazır, yağ hazır, hepsi hepsi hazır, fakat biz bu hazır malzemeleri uygun biçimde kullanarak bir türlü helva yapamıyoruz. Acaba neden?
Kur'an Nedir? (2) - 24/08/2014
Bugünün müslüman topluluklarının Kur'ân denince ne anladıklarını ve tatbikattaki durumun ne olduğunu kısaca gözden geçirmekte fayda vardır.
Müslüman Kimdir? - 24/08/2014
Müslüman, diğer müslümanlara elinden - dilinden kötülük gelmeyen kişidir. - Hadis -
 Devamı
Köşe Yazıları