• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/dilbilimciyamanarikan
Takvim
Site Haritası

Eserleri


UYANIŞ YAYINLARININ GİRDİĞİ HER EV
BİR EDEBÎ MEKTEP OLUR

Abdülkadir Geylani'nin Sohbetleri

 

ABDÜLKADİR GEYLÂNÎ’NİN SOHBETLERİ 

Bu eser; sultânül’evliyâ, gavs-ı âzam Abdülkadir Geylânî (k.s.) Hazretlerinin EL-FETHURRABBÂNÎ isimli eserinin tercümesidir.

Biz, eserin Türkçe’sine, ABDÜLKADİR GEYLÂNÎ’nin SOHBETLERİ adını verdik. Esasen eser, Hazretin, devrinde kendi idâresinde bulunan medresesi ile dergâhında yaptığı sohbet ve hıtâbelerden meydana gelmiştir.

Onun, zamanının Bağdat halkına ve müsafir ve yolcu olarak dergâhına uğrayanlara hıtâben yaptığı bu samimiyet ve ihlâs timsâli konuşmaları, dünyaca da meşhurdur. Hicri 545-546 (milâdî: 1150-1152) yıllarında yapılan ve her bir cümlesi insanın rûhunun derinliklerinde akisler uyandıran bu konuşmalar, Hazretin ileri gelen bağlılarından AFİF adındaki talebesi tarafından aynen kaydedilmiştir. 

Eser: Abdülkadir Geylânî 
Tercüme: Yaman Arıkan 
Satış Fiyatı: 45 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 45 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.

Belirtilen fiyatlar Uyanış Yayınevi internet sitesinde geçerlidir.

 

Âbidler YoluÂBİDLER YOLU

İlhâmlarını doğrudan doğruya Kur’ân’dan ve peygamberin hayâtından alan gerçek İslâm âlimleri, sâdece kendi devirlerinin insanını aydınlatıcı birer ışık kaynağı olarak kalmazlar.

Bıraktıkları değerli eserlerle, yüzyıllar sonrası, hattâ kıyâmete kadar gelecek insanların ufuklarını da aydınlatırlar.

İşte, elinizdeki kitap Âbidler Yolu da, büyük İslâm âlimi Gazâlî’nin asırlar öncesinden bize sunduğu, ufuk aydınlatıcı bir ışık kaynağıdır.

Gelin onları dikkatle okuyalım ve insanlık ufkumuzu aydınlatalım…

Eser: İmâm-ı Gazâlî 
Tercüme: Yaman Arıkan 
Satış Fiyatı: 14 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 14 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.

Belirtilen fiyatlar Uyanış Yayınevi internet sitesinde geçerlidir.Azrâil'e Meydan Okuyan İki TürkAZRÂİL’E MEYDAN OKUYAN İKİ TÜRK

Azrâil’e meydan okumak...

İki Türk’ün, ölüm meleği Azrâil’e meydan okuması... Başka hiç bir milletin târihinde görülmeyen muazzam hâdise... Derin ve alabildiğine rûh ve ma’nâ yüklü muazzam hâdise... Hayâta doğru bakışın ve doğru hayât görüşünün bir tezâhürü...

Hayâtın, mâddî ve ma’nevî olmak üzere iki yönü bulunduğunun sahnelenmesi... Aslâ kabalık, kabadayılık, serkeşlik kokusu taşımayan ve Kur’ân’ın rûhuna ve özüne uygun bir meydan okuma hâdisesi...

Ve, Türk Milleti’nin rûh genlerinin tezâhür etdiği muazzam iki meydan okuma hâdisesi...

Gelin, bu muzzam iki meydan okuma hâdisesine dikkatle eğilelim. Rûh genlerimizi görelim ve onları şûur hâline getirip hayâta geçirerek millî varlık ve bekamızı te’mînât altına alalım!..

Eser: Yaman Arıkan 
Etiket Fiyatı: 12 TL
Satış Fiyatı: 12 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 12 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.

Belirtilen fiyatlar Uyanış Yayınevi internet sitesinde geçerlidir.

 

Bizim YûnusBİZİM YÛNUS

Kimdir Bu Bizim Yûnus?

Dildeki o harikulâde ve esrarengiz üslubuyla, yirminci asırda bir yabancı Türkiyatçıya,

"Eğer Yûnus'un dili günümüze kadar yaşatılabilseydi, bugün dünyada konuşulan dillerin en güzeli Türkçe olacaktı!" dedirten bu Yûnus kimdir?

------------

Koca Mevlânâ'ya, 
"Manevî mertebelerden hangisine yükseldimse, orada Türkmen dervişi Yûnus'un ayak izlerini gördüm!" dedirten bu Yûnus kimdir?

Eser: Yaman Arıkan 
Satış Fiyatı: 12 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 12 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.

Belirtilen fiyatlar Uyanış Yayınevi internet sitesinde geçerlidir.

 

Gafletten KurtuluşGAFLETTEN KURTULUŞ

İnsan vücûdu iki yönlü bir varlığa sâhipdir. Bunlardan biri, onun varlığının maddî - cismânî yönü olan bedenden ibâretdir. Bu kısım elle tutulur, gözle görülür; kısacası, maddî bir varlıkdır. Hastalanabilir. Hastalandığı zaman tedâvisi de yine maddî ilâçlarla yapılır.

İnsan vücûdunun diğer yönü de elle tutulup gözle görülemeyen, fakat varlığını emâreleriyle ve kişinin davranışlarıyle belli eden seciyye ve ahlâk yönüdür.. İster iyi olsun, isterse kötü olsun, bir insanın ahlâkı el ile tutulup gözle görülemez. Fakat kişinin hareketleri ve davranışlarıyle varlığını gösterir.

İşte Ebülleys Semerkandî'nin bu eseri, insanları seciyye ve ahlâk yönünden sıhhate kavuşduracak bu ahlâk esaslarını gâyet sâde bir şekilde dile getirmektedir.

Eser: Ebulleys Semerkandi 
Tercüme: Yaman Arıkan 
Satış Fiyatı: 45 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 45 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.

Belirtilen fiyatlar Uyanış Yayınevi internet sitesinde geçerlidir.

 

Hak Yolcusunun DüsturlarıHAK YOLCUSUNUN DÜSTURLARI

İlhâmlarını doğrudan doğruya Kur’ân’dan ve peygamberin hayâtından alan gerçek İslâm âlimleri, sâdece kendi devirlerinin insanını aydınlatıcı birer ışık kaynağı olarak kalmazlar.

Bıraktıkları değerli eserlerle, yüzyıllar sonrası, hattâ kıyâmete kadar gelecek insanların ufuklarını da aydınlatırlar.

İşte, Gavs-ı Enâm unvânıyle anılan Ahmed Rufâî Hazretleri’nin, bizim Hak Yolcusunun Düsturları adıyle yayınladığımız elinizdeki eseri de, asırlar öncesinden bizlere sunduğu, gönüller aydınlatıcı bir ışık kaynağıdır.

Gelin onları dikkatle okuyalım ve insanlık ufkumuzu aydınlatalım…

Eser: Ahmed Er Rufâî 
Tercüme: Yaman Arıkan 
Satış Fiyatı: 12 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 12 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.

Belirtilen fiyatlar Uyanış Yayınevi internet sitesinde geçerlidir.

 

İlâhî Ahlâk

 

İLÂHÎ AHLÂK 

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: 
— Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanınız. 
— Allah’ın şöyle şöyle birkısım ahlâkı vardır. Kim onlardan biri ile ahlâklanırsa cennete girer!... 

Eserin Müellifi Huccetül İslam Gazâlî diyor ki: 
— İnsanlık mertebelerinde yükselmenin, hem dünyâda hem de âhıretde huzûr, sükûn, saâdet ve selâmete kavuşmanın tek yolu, şânı yüce olan Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanmakdır. 

Eserin Mütercimi Yaman Arıkan diyor ki: 
— Allah ile kâinât arasındaki esrâr ve yine Allah ile insan arasındaki esrâr bu isimlerde gizlidir. Bütün kâinât ve kâinâtda olup bitenler Allah’ın bu isimlerle tecellîsinden ibâretdir.

İnsanın Allah’a yakın olmasının veya O’ndan uzak kalmasının sırları bu isimlerdedir. Bu isimlerin herbiri Allah’ın birer ahlâkıdır. Allah’a yakınlık mekân îtibâriyle olmaz; bil’akis vasıf îtibâriyle olur.

Doksan dokuz isimden herbiri Allah’ın kâmil birer ahlâkıdır. 

Eser: İmâm-ı Gazâlî 
Tercüme: Yaman Arıkan 
Satış Fiyatı: 20 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 20 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.

Belirtilen fiyatlar Uyanış Yayınevi internet sitesinde geçerlidir. İlâhî NizamİLÂHÎ NİZÂM
 

İlhâmlarını doğrudan doğruya Kur’ân’dan ve peygamberin hayâtından alan gerçek İslâm âlimleri, sâdece kendi devirlerinin insanını aydınlatıcı birer ışık kaynağı olarak kalmazlar.

Bıraktıkları değerli eserlerle, yüzyıllar sonrası, hattâ kıyâmete kadar gelecek insanların ufuklarını da aydınlatırlar.

İşte, elinizdeki kitap İlâhî Nizâm da, büyük İslâm âlimi Gazâlî’nin asırlar öncesinden bize sunduğu, ufuk aydınlatıcı bir ışık kaynağıdır.

Gelin onları dikkatle okuyalım ve insanlık ufkumuzu aydınlatalım… 

Eser: İmâm-ı Gazâlî 
Tercüme: Yaman Arıkan 
Satış Fiyatı: 22,5 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 22,5 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.

Belirtilen fiyatlar Uyanış Yayınevi internet sitesinde geçerlidir.Yûnus Emre ve Sergilenen Maskaralıklar

 

YÛNUS EMRE VE SERGİLENEN MASKARALIKLAR 

Va’de dolunca, her fânî gibi; millî mürşidler, millî önderler, millî kahramanlar ve millî âbide şahsıyetler de bu hayâtdan ayrılırlar. Fakat onların ayrılması, alel’âde kişilerin ayrılmasına benzemez. Onlar geride izler bırakırlar, eserler bırakırlar.

Milletleri için aşklar, şevkler, heyecanlar bırakırlar. Hakka, doğruya götüren nişâneler, işâretler bırakırlar.

Milletlerini ebedî yaşatacak ilkeler, umdeler, pirensipler bırakırlar. Kürşâd olurlar, kırk yiğidi ile birlikde nâmlar, şanlar, şerefler bırakırlar. Göktürk Hâkanı olurlar, Kitâbeler bırakırlar. 

Yûnus olurlar, yirminci asırda, bir yabancı Türkiyâtçı’ya, “Eğer Yûnus’un dili günümüze kadar yaşatılabilseydi, bugün dünyâda konuşulan dillerin en güzeli Türkçe olacakdı!” dedirtecek Türkçe bırakırlar. 

Gâzî Mustafa Kemâl Paşa olurlar, Batı Türklüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi muhteşem armağanlar bırakırlar!... 

Eser: Yaman Arıkan 
Satış Fiyatı: 17 TL
Posta çeki ve havale ile ödeme fiyatı: 17 TL'dir.
Fiyatlarımıza kargo ücreti dahildir.

Belirtilen fiyatlar Uyanış Yayınevi internet sitesinde geçerlidir.


             


Yorumlar - Yorum Yaz
 
 
 
 
 
 
 
Köşe Yazıları
Hava Durumu
Saat